Obvestilo o obnovi članstva za leto 2019

Upravni odbor RD Črnomelj je na svoji redni seji sklenil, da prične s postopkom za obnovo članstva in letnih ribolovnih dovolilnic (LRD) za leto 2019.

Obnova članstva in menjava LRD bo potekala naslednje termine:
Sobota, 5. 1. 2019, od 16. do 19. ure na ribniku Mlaka
Nedelja 6. 1. 2019 od 9. do 12. ure na ribniku Mlaka.
Kasnejši prevzem LRD bo možen le ob uradnih urah zato prosimo, da upoštevate navedene datume in pridete v čim večjem številu.

UO RDČ je na svoji redni seji sprejel sklep, da znesek članarine za leto 2019 za vse kategorije ostane nespremenjen. Članarina za polnoletnega člana tako znaša 120 €, za mlade člane, odvisno od starosti, pa 25 € oz. 55 €.

UO je sprejel sklep, da se vsi člani, ki ne poravnajo svojih obveznosti v zvezi s članstvom v RDČ za prihodnje leto do 31.12. tekočega leta, avtomatsko brišejo iz baze članstva. Vsak naknaden vpis se obračuna po veljavni tarifi.
Na tem mestu prosimo vse člane na dosledno plačilno disciplino in da poravnajo svoje obveznosti za leto 2019 do 31. 12. 2018.

Obveznosti za obnovo članstva morajo biti poravnane pred prevzemom LRD. Pomembno je, da bo poleg drugih podatkov pri izvedbi plačila na položnici napisan sklic na osnovi katerega bomo v RD takoj ugotovili, da gre za tvoje plačilo.

Ob obnovi članstva je vsak ribič dolžan, da ima do RD poravnane vse obveznosti ter opravljeno potrebno število delovnih ur. V primeru nejasnosti je ribič dolžan evidenco ur uskladiti z vodjo ekološke komisije. V primeru, da ribič nima opravljenih delovnih ur oziroma jih ima premalo, je dolžan neopravljene delovne ure plačati.

Obveznosti pri obnovi LRD za rednega
člana/ico RD Črnomelj
Vrednost v EUR
Skupaj obveznost za leto 2019120,00
Od tega:
Članarina za RD Črnomelj 50,00
Letna ribolovna dovolilnica za RD Črnomelj (LRD)39,50
Članarina Ribiške zveze Slovenije (RZS) + Glasilo Ribič18,5 + 12= 30,5

Za otroke do dopolnjenega 12. leta starosti znaša članarina 25 € od tega 6 € za glasilo Ribič.
Za mladince od dopolnjenega 12. do 18. leta starosti znaša članarina 55 €
Mladi člani, ki bodo po 1. 1. 2019 dopolnili 19 let in imajo status dijaka ali študenta, z dostavo potrdila o šolanju uveljavljajo znižano članarino 55€ od tega 6 € za glasilo Ribič. Če prej ne zaključijo šolanja se jim ta status prizna do dopolnjenega 25. leta starosti.
Cena za neopravljeno delovno uro je 6 €

Člani so dolžni do 31.12 2018 izpolniti letno rekapitulacijo v LRD in jo najkasneje do 15. 1. 2019 vrniti na sedež RD osebno ali po pošti

Apeliramo na člane RD, da namenijo v letu 2018 del dohodnine v višini 0,1% do 0,5%, ki jo plačajo na FURS, za donacijo RD Črnomelj (obrazec dobijo na sedežu RD in tam lahko izpolnjenega oddajo, RD pa ga bo posredovala davčni enoti v (Črnomlju).

Posebno večdnevno ribolovno dovolilnico za komercialni ribnik Mlaka bodo člani lahko kupili na ribniku ob odprtju (predvidoma meseca aprila)

Ob menjavi LRD s seboj prinesite člansko izkaznico, ker bomo s posebno nalepko potrdili članarino za leto 2019.

Leta 2013 je zbor članov sprejel sklep s katerim se članu, ki v članstvo RD Črnomelj pridobi novega člana, prizna dobropis v višini 10 € pri plačilu članskega prispevka v naslednjem letu. IZKORISTITE PRILOŽNOST in med ribiče pripeljite svojega znanca, prijatelja, soseda, otroka itd.

RDČ vsako leto ohranja dobre odnose z RD iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine in si v ta namen izmenja t.i. reprezentančne ribolovne dovolilnice. Vsi člani, ki imate željo po ribolovu na revirjih sosednjih RD o tem obvestite tajnika RDČ in vam bo za dogovorjeno časovno obdobje predal ribolovno dovolilnico želene RD.

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi z obnovo članstva se obrnete na tajnika ali predsednika RD. Njihove tel. št. so objavljene na spletu RD Črnomelj ali pa se oglasite vsak prvi četrtek v mesecu osebno ali po telefonu v pisarni RD, v času uradnih ur.

Lep pozdrav in dober prijem v letu 2019!

Predsednik Ribiške družine Črnomelj
Domitrovič Boštjan