Čuvajska služba

Ime in PriimekTelefone-poštaSlika
Vodja čuvajske službeSandi Butala041 344 957sandi.butala@siol.net
ČuvajBojan Levai041 598 218levai.bojan@amis.net
ČuvajNedeljko Tomič040 620 633

Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima že tri leta izpit za ribiča in ima opravljen izpit za ribiškega čuvaja. Med opravljanjem zakonsko določenih nalog je ribiški čuvaj uradna oseba ter ima značko in službeno izkaznico.

Ribiški čuvaji opravljajo ribiško-čuvajsko službo, katere naloge so:

 • nadzor nad ribolovom po tem zakonu
 • nadzor nad ribolovnimi dovolilnicami, plenom in ribiškimi pripravami po tem zakonu
 • pomoč in nasveti ribičem
 • obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib
 • spremljanje posegov
 • evidentiranje in obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih ribiškega okoliša
 • sprotno vodenje evidence in mesečno poročanje o opravljanju ribiškočuvajske službe na način in v obliki, kot ju predpiše minister
 • obveščanje ribiške inšpektorice oziroma inšpektorja

Pri izvajanju svojih nalog ima ribiški čuvaj naslednje pristojnosti:

 • zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan način, ribolovne priprave ali uplenil ribe v neskladju s pravili tudi fotografirati ali posneti
 • pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za ugotovitev istovetnosti ribiča, ki lovi ribe ali se zadržuje ob vodi s priborom  za ribolov
 • pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen ribiča
 • začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržujeob vodi, če nima ribolovne dovolilnice ali lovi na prepovedan  način
 • trajno zaseči proti-pravno ujete ribe, ki postanejo last izvajalca ribiškega upravljanja
 • prodajati ribolovne dovolilnice
 • odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način

Ribiškega čuvaja na predlog izvajalca ribiškega upravljanja imenuje in razreši Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Imenovan je za obodobje šestih let. Po preteku šestih let je lahko ribiški čuvaj ponovno imenovan.