Kolpa

Reko Kolpo v spodnjem toku naseljujejo ciprnidne vrste kot so:

 • mrena
 • rdečeoka
 • ščuka
 • linj
 • podust
 • zelenika
 • krap
 • som
 • platnica
 • klen

V zgornjem toku pa tudi salmonidne vrste kot so:

 • postrv
 • lipan
 • sulec
 • podust
 • platnica
 • mrena
 • klen

Za režim se premaknite na stran ribolovni režim.