Lahinja

Reko Lahinjo naseljujejo ciprnidne vrste kot so:

 • rdečeoka
 • krap
 • ploščič
 • ščuka
 • linj
 • podust
 • zelenika
 • som
 • platnica
 • klen …

Dovoljen uplen:

 • som – 1kom (cm)
 • ščuka – 1kom (cm)
 • krap – 1kom (cm)
 • linj – 1kom (cm)
 • podust – 3kom (cm)
 • platnica – 3kom (cm)
 • klen – 3kom (cm)
 • ploščič – 5kom (cm)