Lahinja

Reko Lahinjo naseljujejo ciprnidne vrste kot so:

  • rdečeoka
  • krap
  • ploščič
  • ščuka
  • linj
  • podust
  • zelenika
  • som
  • platnica
  • klen …

Za režim se premaknite na stran ribolovni režim.