Postani član

Pristopna izjava
KategorijaNamenCena  
Polni članČlanarina RD, letna ribolovna dovolilnica,
Članarina RZS, glasilo Ribič
120€
Otroci do 12. letaČlanarina RD, glasilo Ribič25€
Mladinci od 12. do 18. letaglasilo Ribič55€
Člani, ki po 1.1. dopolnejo 19 let in imajo status dijakov ali študentov. Velja do 25. leta!glasilo Ribič55€
Pridružen član110€
Izdelava članske izkaznice5€
Neopravljena ura6€

 

Vsak novi član prejme pri menjavi RD darilo – kapo s logotipom RD Črnomelj.

Upravni odbor RD Črnomelj je sklenil, da članom ribiške družine omogoči pri obnovi članstva za leto 2017 plačilo v dveh obrokih. Priloženo ste prejeli izpisano UPN položnico za plačilo članarine v celotnem znesku. Plačilo lahko izvedete v 2 enakih obrokih in v tem primeru izpolnite novo UPN položnico za vsak obrok posebej. Podatke prepišite iz prejete položnice in v rubriki znesek vnesite polovični znesek (primer 1. obrok 60 €, 2. obrok 60 €). Rok plačila posameznega obroka je: 1. obrok do 30.11.2017 in 2. obrok do 31.12.2017, ko mora biti izvršeno celotno plačilo.

Obveznosti za obnovo članstva morajo biti poravnane pred »obnovo članstva oziroma prevzemom RD. Pomembno je, da bo poleg drugih podatkov pri izvedbi plačila na položnici napisan sklic na osnovi katerega bomo v RD takoj ugotovili Vaše plačilo.

Za obnovo članstva je vsak ribič dolžan, da ima poravnane obveznosti do RD in potrebno število opravljenih delovnih ur. V primeru nejasnosti je ribič dolžan evidenco ur uskladiti z vodjo izvedbe delovnih akcij. V primeru, da ribič nima opravljenih delovnih ur  je dolžan neopravljene delovne ure najprej plačati.

Ribič, ki ima letno ribolovno dovolilnico za leto 2016 jo je dolžan skupaj s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo ulova vrniti v RD do sobote 21.01.2017.

Apeliramo na člane RD, da namenijo v letu 2015 del dohodnine v višini 0,1% do 0,5%, ki jo plačajo na DURS, za donacijo RD Črnomelj (obrazec dobijo na sedežu RD in tam lahko izpolnjenega oddajo, RD pa ga bo posredovala davčni enoti v Črnomlju).

Posebno ribolovno dovolilnico za komercialni ribnik Mlaka bodo člani lahko kupili v mesecu aprilu, ko UO določi nov cenik dovolilnic in storitev.

Ob menjavi LRD s seboj prinesite člansko izkaznico, ker bomo z nalepljeno nalepko potrdili članarino za leto 2017.

V mesecu marcu 2013 je zbor članov sprejel sklep s katerim se članu, ki v članstvo RD Črnomelj pridobi novega člana, prizna dobropis v višini 10 € pri plačilu članskega prispevka v naslednjem letu. Izkoristite priložnost in med ribiče pripeljite svojega znanca, prijatelja, soseda, otroka itd.

Za vse morebitne dodatne informacije, v zvezi z obnovo članstva ali nove včlanitve se obrnete na tajnika, gospodarja, podpredsednika in predsednika RD Črnomelj (tel. št. so objavljene na spletu RD Črnomelj) ali pa se oglasite vsak prvi četrtek v mesecu osebno ali po telefonu v pisarni RD v času uradnih ur.