Vlaganje ribjih mladic v Kolpo

Vzdrževanje ugodnega stanja avtohtonih ribjih populacij v vodotokih, s katerimi upravlja ribiška družina Črnomelj je ena izmed pomembnejših nalog uspešnega ribiškega gospodarjenja v ribiškem okolišu. K temu nas zavezujejo tudi zakonski predpisi in želja ribičev, da bi imeli vodotoke polne zdravih rib. V zadnjih letih opažamo, da je ta trend prisoten tudi v drugih ribiških okoliših ostalih ribiških družin v Sloveniji, da se uspešnost naravnega razmnoževanja (drsta) zmanjšuje, zar pa je krivo več dejavnikov.

Za ublažitev posledic v ribiški družini Črnomelj uspešno skupaj s sosednjo ribiško družino iz Hrvaške ŠRD Kamačnik Vrbovsko, s katero soupravljamo revir na reki Kolpi, vlagamo ribje mladice podusta. Tudi v letošnji sezoni smo tako vložili več kot 6000 kosov mladic podusta, ki jih je uspešno vzgojil ribogojec Kerin Herman.

 Letos je drugo leto, odkar s skupnimi močmi stopamo po poti skupnega ohranjanja ugodnega stanja  ribje populacije podusti v reki Kolpi.

518ABDD399B84239A902211AF0CC605A

Picture 1 of 3