Ribolov

Člani RD Črnomelj morajo obvezno vpisati v ribolovno dovolilnico datum in revir ribolova, saj je samo v tem primeru ribolovna dovolilnica veljavna. Uplen mora ribič sproti vpisovati v za to namenjene rubrike. Vsako nespoštovanje teh pravil se obravnava kot disciplinski prekršek.

RD Črnomelj gospodari v južnokočevskem belokranjskem ribiškem območju. To je razdeljeno na viniški in črnomaljski ribiški okoliš. Vode so razdeljene na športno ribolovne revirje in varstvene revirje R3, v katerih je ribolov prepovedan.

Ribolov v športno ribolovnih revirjih, s katerimi upravlja RD Črnomelj, je dovoljen samo na športni način in pod pogoji, ki so zapisani tukaj in v rubriki posameznega revirja na tej spletni strani.

Pred pričetkom ribolova morajo vsi imetniki letnih dovolilnic vpisati v rubrike evidence ribolova pravilne podatke, datum ribolova in ime revirja, zato jih tukaj tudi navajam, saj je samo v tem primeru ribolovna dovolilnica veljavna. Ostali ribiči morajo pred začetkom ribolova kupiti ribolovno dovolilnico na prodajnih mestih.

Ribolov dovoljen z dvema palicama, na katerih je lahko montiran en trnek enojček, razen pri ribolovu z umetnimi vabami (vobler, meps…). Ribolov se mora izvajati v skladu z določili zakona o sladkovodnem ribištvu, pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, uredbo o najmanjših dovoljenih lovnih merah in varstvenih dobah rib. Mreža za shranjevanje rib je prepovedana, razen na ribiških tekmovanjih v skladu s pravili o ribiških tekmovanjih.

Mladi člani in pripravniki člani RD Črnomelj, lahko izvajajo ribolov samostojno samo na ribniku Hrast in na reki Lahinji v starem mestnem jedru »stara klavnica«. Pri ribolovu na ostalih revirjih mora biti obvezno prisoten mentor. Ribolov roparic (ščuka, som, sulec, smuč) je mladim članom in pripravnikom do dneva opravljenega ribiškega izpita prepovedan.