Ribnik Hrast

Ribnik Hrast naseljujejo ciprnidne vrste kot so:

  • rdečeoka
  • rdečeperka
  • ploščič
  • ščuka
  • krap
  • som
  • klen …

Za režim se premaknite na stran ribolovni režim.