Zbor članov 2019

Vabilo na letni zbor članov ribiške družine Črnomelj

Vabimo vas na redni letni zbor članov Ribiške družine Črnomelj, ki bo v soboto, 30. 3. 2019, ob 16. uri v ribiškem domu ob ribniku Mlaka, Kanižarica 200.
Dnevni red :

 • Otvoritev zbora članov in pozdrav predsednika,
 • Izvolitev organov zbora članov: delovno predsedstvo (3 člani), zapisnikar, overovatelja zapisnika (2 člana) inverifikacijska komisija (3 člani),
 • Poročilo verifikacijske komisije,
 • Poročila o delovanju RD v letu 2018:
 • Poslovno poročilo predsednika RD,
 • Poročilo delovnih teles RD (gospodar, čuvajska službe, ekološka komisije, športna komisija, komisija za delo z mladimi, skrbnik ribnika Mlaka)
 • Poročilo nadzornega odbora,
 • Razprava po poročilih in sklepi,
 • Plan dela po komisijah za leto 2019,
 • Finančni plan za leto 2019,
 • Razprava in sklepi – vezano na plan dela in finančni plan 2019,
 • Beseda vabljenim gostom,
 • Družabna urica – za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

V prijetnem pričakovanju po snidenju vam želimo dober prijem!

Upravni odbor RD Črnomelj