Upravni odbor


Bojan Levai (Predsednik društva)
Tel: 041 598 218
E-pošta: levai.bojan@amis.net

 


Sandi Butala (Gospodar)
Tel: 041 344 957
E-pošta: sandi.butala@siol.net

 


Nejc Weiss (Tajnik in blagajnik)
Tel: 040 670 488
E-pošta: nejc.weiss@gmail.com

 


Luka Žohar (Član UO)
Tel: 040 416 417
E-pošta: luka.zohi@gmail.com 

 

 

Simon Štrbenc (Član UO)
Tel: 
E-pošta: sstrbe@gmail.com

 

Žan Klepec (Član UO)
Tel: 030 289 452
E-pošta: zan.klepec12@gmail.com

 

 

 

Ivan Rajf (Član UO)
Tel: 
E-pošta: rajfi2@gmail.com