Obvestilo o obnovi članstva za leto 2022

Upravni odbor RD Črnomelj je na svoji redni seji sklenil, da prične s postopkom za obnovo članstva in letnih ribolovnih dovolilnic (LRD) za leto 2022.

 1. Obnova članstva in menjava LRD bo potekala na ribniku Mlaka, dne:
  • 15. 1. 2022 od 9. do 12. ure,
  • 22. 1. 2022 od 9. do 12. ure.

   Vsem ki uporabljate aplikacijo eLRD bo omogočen vpis datumov takoj po plačilu članarine oziroma od 1. 1. 2022 dalje.
   Kasneje boste LRD lahko prevzeli samo od dogovoru s tajnikom.
   V kolikor bo prišlo do kakšnih sprememb pri menjavi LRD zaradi epidemiološke situacije v državi, vam bom to sporočili na spletni strani in Facebook profilu.
 2. Vsi člani so dolžni do 31. 12. 2021 izpolniti letno rekapitulacijo v LRD in jo najkasneje do 15. 1. 2022 vrniti po:
  • navadni pošti na naslov RD Črnomelj ali
  • skenirano ali slikano na e-naslov info@rdcrnomelj.si ali
  • fizično v nabiralnik na ribiškem domu na ribniku Mlaka
 3. UO RDČ je na svoji redni seji sprejel sklep, da znesek članarine za leto 2022 za vse kategorije ostane nespremenjen.

UO je sprejel sklep, da se vsi člani, ki ne poravnajo svojih obveznosti v zvezi s članstvom v RDČ za prihodnje do datuma valute na predračunu, se avtomatsko brišejo iz baze članstva. Vsak naknaden vpis se obračuna po veljavni tarifi. Na tem mestu prosimo vse člane na dosledno plačilno disciplino in da poravnajo svoje obveznosti za leto 2022 do datuma na položnici- 15. 1. 2022.

Novost v letu 2022 je to, da smo vam poslali PREDračune za članarino zaradi lažjega nadaljnjega računovodskega dela. Po vašem plačilu se bodo vsi predračuni pretvorili v račune. V kolikor želite prejeti račun za opravljeno plačilo to sporočite na info@rdcrnomelj.si. Naj povemo, da so vsi računi shranjeni v računovodskem sistemu RD.

Obveznosti za obnovo članstva morajo biti poravnane pred prevzemom LRD. Pomembno je, da bo poleg drugih podatkov pri izvedbi plačila na položnici napisan sklic na osnovi katerega bomo v RD takoj ugotovili, da gre za tvoje plačilo.

Ob obnovi članstva je vsak ribič dolžan, da ima do RD poravnane vse obveznosti ter opravljeno potrebno število delovnih ur. V primeru nejasnosti je ribič dolžan evidenco ur uskladiti z vodjo ekološke komisije (Žan Klepec). V primeru, da ribič nima opravljenih delovnih ur oziroma jih ima premalo, je dolžan neopravljene delovne ure plačati. Cena neopravljene delovne ure je 6 €.

Ostalo:

 • Apeliramo na člane RD, da namenijo del dohodnine v višini 0,1% do 0,5%, ki jo plačajo na FURS, za donacijo RD Črnomelj (obrazec dobijo na sedežu RD in tam lahko izpolnjenega oddajo, RD pa ga bo posredovala davčni enoti v Črnomlju).
 • Posebno večdnevno ribolovno dovolilnico za komercialni ribnik Mlaka bodo člani lahko kupili na ribniku ob odprtju (predvidoma meseca aprila)
 • Leta 2013 je zbor članov sprejel sklep s katerim se članu, ki v članstvo RD Črnomelj pridobi novega člana, prizna dobropis v višini 10 € pri plačilu članskega prispevka v naslednjem letu. IZKORISTITE PRILOŽNOST in med ribiče pripeljite svojega znanca, prijatelja, soseda, otroka itd.
 • RDČ vsako leto ohranja dobre odnose z RD iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine in si v ta namen izmenja t.i. reprezentančne ribolovne dovolilnice. Vsi člani, ki imate željo po ribolovu na revirjih sosednjih RD o tem obvestite tajnika RDČ in vam bo za dogovorjeno časovno obdobje predal ribolovno dovolilnico želene RD.

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi z obnovo članstva se obrnete na tajnika ali predsednika RD. Njihove tel. št. so objavljene na spletni strani RD Črnomelj.

Lep pozdrav in dober prijem v letu 2022!