Vabilo na redni letni zbor članov

Vabimo vas na redni letni zbor članov Ribiške družine Črnomelj, ki bo v SOBOTO, 11. 3. 2023, ob 16. uri v ribiškem domu ob ribniku Mlaka na naslovu Kanižarica 200.

Dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav predsednika,
 2. Izvolitev organov zbora članov: delovno predsedstvo (3 člani), zapisnikar, overovatelja
  zapisnika (2 člana) in verifikacijska komisija (3 člani),
 3. Poročilo verifikacijske komisije,
 4. Poročila o delovanju RD v letu 2022:
  – Poslovno poročilo predsednika RD,
  – Poročilo delovnih teles RD (gospodar, čuvajska služba, ekološka komisija, športna
  komisija, upravitelj ribnika Mlaka)
 5. Poročilo nadzornega odbora,
 6. Razprava po poročilih in sklepi,
 7. Plan dela po komisijah za leto 2023,
 8. Finančni plan za leto 2023,
 9. Razprava in sklepi – vezano na plan dela in finančni plan 2023,
 10. Razprava in sprejem sprememb pravilnikov,
 11. Beseda vabljenim gostom,
 12. Družabna urica – za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

V prijetnem pričakovanju po snidenju vam želimo dober prijem