Vabilo na redni letni zbor članov 2022

Vabimo vas na redni letni zbor članov Ribiške družine Črnomelj, ki bo v soboto, 26. 3. 2022, ob 16. uri v ribiškem domu ob ribniku Mlaka na naslovu Kanižarica 200.

Dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav predsednika,
 2. Sprejem poslovnika o delu zboru članov
 3. Izvolitev organov zbora članov: delovno predsedstvo (3 člani), zapisnikar, overovatelja
  zapisnika (2 člana), volilna komisija in verifikacijska komisija (3 člani),
 4. Poročilo verifikacijske komisije,
 5. Poročila o delovanju RD v letu 2021:
  • Poslovno poročilo predsednika RD,
  • Poročilo delovnih teles RD (gospodar, čuvajska službe, ekološka komisije, športna
   komisija, komisija za delo z mladimi, skrbnik ribnika Mlaka)
 6. Poročilo nadzornega odbora,
 7. Razprava po poročilih in sklepi,
 8. Plan dela po komisijah za leto 2022,
 9. Finančni plan za leto 2022,
 10. Razprava in sklepi – vezano na plan dela in finančni plan 2022,
 11. Volitve: gospodar RD, namestnik disciplinskega tožilca, nadomestni član disciplinske
  komisije in namestniki disciplinske komisije
 12. Razprava in sprejem sprememb statuta
 13. Beseda vabljenim gostom,
 14. Družabna urica – za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

V prijetnem pričakovanju po snidenju vam želimo dober prijem!