Ribolovni režim

Vsebina:

 • Revirji
 • Splošno
  • Pomembne telefonske številke
 • Režim revirjev Lahinja (04), Dobličica (05) in ribnik Hrast (20)
 • Režim revirja Nerajec (10)
 • Varstvene dobe in najmanjše lovne dolžine (vsi revirji)

Revirji

 • Viniški okoliš
  • Športno ribolovni revir:
   • 3A: Kolpa od jezu v vasi Dol do mostu v vasi Žuniči
  • Rezervat R3: Dolski potok 
 • Črnomaljski okoliš
  • Športno ribolovni revir:
   • 3B: Kolpa: od mostu v vasi Žuniči do jezu v vasi Krasinec
   • 02: ribnik Hrast 1: jugovzhodni del
   • 04: Lahinja: od izvira do Švajgerjeve žage v vasi Vranoviči
   • 05: Dobličica: od izvira do izliva v Lahinjo
   • 10: kamnolom Nerajec: severozahodni del
  • Rezervati R3: ribnik Hrast (severovzhodni del), Jelševniški potok, Nerajčica, Obrh, Podturnščica

Splošno

RD Črnomelj gospodari v južno kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. To je razdeljeno na viniški in črnomaljski ribiški okoliš. Vode so razdeljene na športno ribolovne in varstvene revirje R3, v katerih je ribolov prepovedan. Ribolov v športno ribolovnih revirjih s katerimi upravlja RD Črnomelj je dovoljen samo na športni način in pod pogoji, ki so zapisani spodaj. Pred pričetkom ribolova morajo vsi imetniki LRD vpisati v rubriko evidence ribolova pravilne podatke: datum ribolova in ime revirja zato jih tudi navajamo. Samo v tem primeru je ribolovna dovolilnica veljavna. 

 • Ribolov se mora izvajati v skladu z določili zakona o sladkovodnem ribištvu, pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, uredbo o najmanjših dovoljenih merah in varstvenih dobah rib
 • Žive ribe je PREPOVEDANO SHRANJEVATI V MREŽI ZA SHRANJEVANJE RIB, razen na ribiških tekmovanjih v skladu s pravili o ribiških tekmovanjih 
 • UPLEN je treba obvezno sproti vpisovati v ribolovno dovolilnico
 • Članom RD Črnomelj (RDČ) v tekočem letu pripada 50 ribolovnih dni, ki jih lahko porabijo na vseh revirjih skupaj
 • Mladi člani in pripravniki člani RDČ, lahko izvajajo ribolov samostojno samo na ribniku Hrast in na reki Lahinji v starem mestnem jedru. Pri ribolovu v ostalih revirjih mora biti obvezno prisoten mentor. Ribolov roparic je mladim članom in pripravnikom do dneva opravljenega ribiškega izpita prepovedan
 • Ob izpolnitvi dnevne kvote uplena je treba takoj prenehati z ribolovom
 • Ribolovni dan traja od zore do mraka. Zora nastopi 1 uro pred sončnim vzhodom, mrak pa 1 uro po sončnem zahodu (veljajo uradni podatki ARSO)
 • Na določenih odsekih revirjev je omogočen nočni ribolov (glej v posamezen revir)

V primeru pogina rib ali onesnaženja vodotokov najprej obvestiti center za obveščanje 112 in pristojne v RD Črnomelj.

PO KONČANEM RIBOLOVU ZAPUSTI RIBOLOVNO MESTO ČISTO

Pomembne telefonske številke:

Predsednik RDČ: Levai Bojan 041 598 218

Gospodar RDČ: Luka Žohar 040 416 417

Vodja čuvajske službe: Sandi Butala 041 344 957

Režim revirja Kolpa (3a in 3b)

Ribolov je dovoljen z dvema (2) palicama na katerih je lahko montiran 1 trnek enojček, razen pri ribolovu z umetnimi vabami (vobler, silikonska ribica,…). Ribolov potočne postrvi in lipana se lahko izvaja samo na umetno muho in z muharskih priborom. Od jezu v vasi Dol do vasi Kot pri Damlju (salmonidni revir)  je dovoljen ribolov samo na umetne vabe in vabe rastlinskega izvora.

Ribolov sulca je dovoljeno izvajati samo na umetne vabe in s posebno dovolilnico, ki so naprodaj samo v času sezone ribolova sulca. Maksimalna letna kvota uplena je 5 kos sulca (revir 3a 3 kosi, revir 3b 2 kosa). Po izpolnjeni kvoti se ribolov sulca lahko izvaja samo po načelu C&R. Maksimalni letni uplen ribiča je 1 kos na sezono. Pred uplenom je treba obvestiti gospodarja RDČ.

Salmonidni režim: dovoljen ribolov z eno (1) palico muharico s tehniko muharjenja na umetno muho s trnkom enojčkom brez zalusti. Režim velja od jezu v vasi Dol do jezu v vasi Žuniči.

Dovoljen uplen:

VRSTA RIBEDNEVNO ŠTEVILO ODVZETIH KOSOV
Potočna postrv1
LipanUjemi in spusti
Sulec1 na sezono / ribič 
Platnica1
Krap1
Som1
Linj1
Ščuka1
Klen3
Mrena3
Podust3
Ogrica3
Ploščič3
Ribe brez lovne mere3kg

Režim revirjev Lahinja (04), Dobličica (05) in ribnik Hrast (20)

Na reki Lahinji od Flekovega jezu do jezu na Žagarcih je ribolov dovoljen po sistemu ujemi in spusti, razen za ščuko, soma, krapa (uplen dovoljen do 5 kg), smuča, sončnega in navadnega ostriža.

Ribolov je dovoljen z dvema (2) palicama, na katerih je lahko montiran 1 trnek enojček, razen pri ribolovu z umetnimi vabami (vobler, silikonska ribica,..).

Dovoljen je tudi nočni ribolov na omejenih odsekih, in sicer:

 • Lahinja: od začetka do konca tekmovalne trase v Vojni vasi
 • Dobličica: od betonskega mostu na Svibniku do sotočja z Lahinjo
 • Ribnik Hrast: po celotnem ribniku razen rezervat

V tem primeru nočnega ribolova člani RDČ vpišejo datum v isto rubriko kot za dnevni ribolov s pripisom “N” (nočna) ali v aplikaciji eLRD izbrati namensko dovolilnico. Ostali ribiči morajo kupiti posebno nočno dovolilnico.

Soma se lahko na ribniku Hrast lovi skozi vse leto, brez omejitve najmanjše lovne mere in števila kosov.

Dovoljen uplen:

VRSTA RIBEDNEVNO ŠTEVILO ODVZETIH KOSOV
Som1
Ščuka1
Linj1
Platnica1
Krap1 (do 5 kg)
Podust3
Ploščič3
Ogrica3
Klen3
Ribe brez lovne mere3kg

Režim revirja Nerajec (10)

Slednji režim velja pri ribolovu krapa s tehniko talnega ribolov ali beličarjenja:

 • ribolov je dovoljen na 2 palici na način, da ne ovira sosednjega ribiča
 • na posamezni palici je lahko montirana ena naveza z enim trnkom enojčkom
 • dovoljen je samo način ribolova ujemi in spusti
 • ribolov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora
 • prepovedana je uporaba živih živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave in vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi
 • obvezna je uporaba pribora za odpenjanje
 • prepovedana je uporaba pletenice kot osnovne vrvice
 • osnovna vrvica mora biti debeline vsaj 0.30 mm
 • ribolov je prepovedan brez uporabe:
  • blazine za odpenjanje rib
  • podmetalke s stranico vsaj 90 cm
  • antiseptika za ribe
 • prepovedana je uporaba suhe koruze
 • ribolov je prepovedan na severovzhodnem delu jezera
 • ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko in jih v najkrajšem možnem času vrniti nazaj v vodo.
 • v primeru nočnega ribolova člani RDČ vpišejo datum v isto rubriko kot za dnevni ribolov s pripisom “N” (nočna) ali v aplikaciji eLRD izbrati namensko dovolilnico. Ostali ribiči morajo kupiti posebno nočno dovolilnico.

Varstvene dobe in najmanjše lovne dolžine (vsi revirji)

VRSTA RIBEVARSTVENA DOBANAJMANJŠA MERA V CM
Potočna postrv1.10 – 28.230
Šarenka1.12 – 28.2/
Lipan1.12 – 15.530
Ščuka1.2 – 30.460
Sulec15.2 – 30.980
Podust1.3 – 31.535
Platnica1.3 – 31.535
Ostriž1.3 – 31.5/
Rdečeoka1.4 – 30.6/
Rdečeperka1.4 – 30.6/
Zelenika1.4 – 30.6/
Pisanec1.4 – 30.6/
Som1.5 – 30.660
Klen1.5 – 30.630
Mrena1.5 – 30.635
Ogrica1.5 – 30.630
Ploščič1.5 – 30.630
Linj1.5 – 30.630
Krap//
Sončni ostriž//