Vabilo na delovne akcije, jesen 2019

Ekološka komisija pri RD Črnomelj razpisuje jesenske termine delovnih akcij ob virih ter vodotokih v upravljanju naše ribiške družine.
Akcije se bodo izvajale v naslednjih terminih:

  • Sobota 26. 10. 2019,
  • Nedelja 10. 11. 2019,
  • Sobota 16. 11. 2019

Zborno mesto za vse delovne akcije je pred pisarno RD, na naslovu Ulica 21. oktobra 10, ob 7.30 uri. Posamezna delovna akcija bo trajala 5 ur.

Člani ostalih sekcij Vinica (ribnik Hrast – potrebno uredit okolico), Stari trg, Adlešiči, Griblje, naj poskrbijo za svoje rajone ter javijo opravljeno delo vodji ekološke komisije do 30.11.2019.

Posebej želim poudariti, da bo vsak udeleženec akcije opravljal delo, ki bo primerno njegovim fizičnim sposobnostim. S seboj lahko prinesete tudi svoje delovno orodje (laksarca, motorka, … ) in zvrhano mero dobre volje.

Več informacij v zvezi z akcijami dobite pri predsedniku ekološke komisije, Zoranu Bukovcu, na tel. 041 553 867 po 16. uri. Delovne akcije se udeležite na lastno odgovornost.

Lep pozdrav in dober prijem,

Tajnik RD Črnomelj: Nejc Weiss
Vodja ekološke komisije: Zoran Bukovec