𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶 𝗿𝗮𝘇𝗽𝗶𝘀 𝘇𝗮 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝘇𝗮 𝘂𝗽𝗿𝗮𝘃𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗿𝗶𝗯𝗶𝘀̌𝗸𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮 𝗶𝗻 𝗥𝗶𝗯𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗹𝗮𝗸𝗮 𝘁𝗲𝗿 𝗻𝗷𝗲𝗴𝗼𝘃𝗶𝗵 𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀𝘁𝗻𝗶𝗸𝗼𝘃.

Naloge:
– ob prihodu, ugotovitev stanja ribnika – obhod ribnika in odstranitev eventualnih poginulih rib;
– prodaja ribolovnih dovolilnic obiskovalcem ribnika, ki želijo izvajati ribolov, po določenem ceniku, ki ga je sprejel UO RD
– nadzor ribičev pri izvajanju ribolova
– vodenje evidenc
– upravitelj usklajuje in organizira delo dežurnih nadzornikov na ribniku
– naloge opravlja po navodilih UO RDČ

Podrobnejše naloge in zadolžitve se določi v dogovoru o upravljanju ribnika Mlaka in ribiškega doma pisno z izbranim najustreznejšim kandidatom.

Pogoji ki jih mora izpolnjevati kandidat :
– kandidat mora biti član ribiške družine Črnomelj najmanj 3 leta in mora imeti opravljen
ribiški izpit
– kandidat mora biti polnoletna oseba
– poznati mora osnovna načela delovanja družine
– spoštovati oz. upoštevati mora sklenjene dogovore in interna pravila ter zakone (ZSRib,
etični kodeks, …)
– poznavanje osnov dela z računalnikom (Word, Excel)

Čas za prijavo na razpis: izpolnjeno prijavnico oddajte z navadno pošto ali na elektronski naslov info@rdcrnomelj.si najkasneje do 10. 3. 2022. Mandat upravnika traja 1 leto z možnostjo podaljšanja.

Prijavnica: https://tinyurl.com/2p8fsw63