DOMOV


Vsi vodotoki in ribniki, s katerimi upravlja ribiška družina Črnomelj, so pod stalnim foto in video nadzorom.

clip_image002Ribiška družina Črnomelj gospodari v južno-kočevsko-belokranjskem ribiškem območju z črnomaljskim in viniškim ribiškim okolišem, za katera je pridobila s strani države koncesijo.

Prvi začetki organiziranega ribištva v beli krajini, kar štejemo tudi za ustanovno leto ribiške družine Črnomelj, segajo v leto 1913, ko je bila ustanovljena z namenom organizirat ribiče in uvedbe pravil pri izvajanju ribolova, ribarska zadruga. Ribiška družina Črnomelj gospodari v južno-kočevsko belokranjskem ribiškem območju z črnomaljskim in viniškim ribiškim okolišem. V črnomaljskem okolišu upravljamo z Jelševniškim potokom s površino 0,17ha, Nerajčico 0,26ha, Obrščico 0,15ha, Paškim potokom 0,42ha, Podturnščico 0,96ha, kateri so zaščiteni R3, rezervati za ohranjanje avtohtone ribje populacije, v katerih je ribolov prepovedan.Isto velja tudi za severovzhodni del ribnika Hrast. V jugovzhodnem delu ribnika Hrast je ribolov dovoljen

gardening2V tem okolišu se nahaja tudi reka Dobličica s 25,2ha vodne površine s katero upravljamo v celoti. Z reko Lahinjo upravljamo od njenega izvira pa do Švajgerjeve žage v vasi Vranoviči 26,9ha vodne površine. Meje reke Kolpe v črnomaljskem okolišu sta most v Žuničih in jez v Krasincu,68,2ha vodne površine. Tu pa se tudi konča Črnomaljski ribiški okoliš.


Viniški ribiški okoliš

DSCN2808 - kopijaV viniškem ribiškem okolišu upravljamo z reko Kolpo revir 3a od jezu v vasi Dol, do mostu v vasi Žuniči. Ta del reke Kolpe je naseljen tudi z salmonidnimi vrstami (sulec, potočna postrv, lipan), zato je biti potrebno pri izvajanju ribolova v tem revirju pozoren na spoštovanje ribolovnega režima RD Črnomelj. (dovoljene vabe). Dolski potok je zaščiten R3 in je ribolov tam prepovedan.
 Ribolovni revirji
Reka Kolpa je v celotnem toku primerna za izvajanje ribolova tako na salmonidne in ciprinidne vrste. Izmed salmonidov je najzanimivejši ribolov sulca v hladnih zimskih mesecih. Podust je ena zanimivejših lovnih rib reke Kolpe, posebno v poletnih mesecih ko ribiči za vabo uporabijo rečni mah, katerega najdemo na jezovih in v brzicah pod njimi. Nemalokrat se na “mah” ujeme tudi druge ribje vrste kot je, klen, platnica, pisanec.
Reka Lahinja je bogata z ciprinidnimi vrstami. Prednjači podust, ogrica, rdečeoka, platnica. Naseljujeo pa jo tudi lepi primerki ščuke, soma, krapov.
Poudarimo, da je od jezu v mestnem jedru Črnomlja (“Flekov Mlin”) pa do jezu na Žagarcih za vse ribje vrste razen za ščuko, soma, in krapa dovoljen režim ribolova po sistemu ujami in spusti.

Ribnik Mlaka

garden3
Ribnik Mlaka , leži v neposredni bližini negdanjega rudnika rjavega premoga Kanižarica v industrijski coni TRIS Kanižarica. Območje ribnika je razdeljeno na dva dela. Večji skoraj 1 Ha velik del ima status komercialnega športnoribolovnega ribnika. Ribolov tukaj se izvaja v skladu z ribolovnim režimo kateri velja samo za ribnik Mlako in ga morajo vsi ribiči upoštevati. Drugi del je zavarovan habitat številnih žvalskih vrst, med katerimi prednjačijo kačji pastirji in zelene žabe – velika rega, katere v času mrestenja preglasijo vse okoli sebe.

ste.obiskovalec http://www.rdcrnomelj.si