DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI RIBIŠKE DRUŽINE ČRNOMELJ

OBNOVA ČLANSTVA RD ČRNOMELJ ZA LETO 2017 V RIBIŠKEM DOMU---RIBNIK MLAKA DO DALJNEGA ZAPRT ZA RIBOLOV - -

O Sulcu - Hucho hucho

Sulec je naša največja salmonidna riba. Spada med salmonide in ima temu primerno zgradbo in obliko telesa. Sulec ima razmeroma velike zobe ter usta, velike škržne poklopce in na videz veliko glavo. Zobje so kljukasto zaviti, poleg čeljustnih zob pa ima dve vrsti zob tudi na jeziku.

Glava in hrbet sta temno rjava z zelenim in rožnatim odtenkom, podobno kot ostali salmonidi se prilagodi okolju v katerem živi, odtenek je posledično odvisen predvsem od okolice. V obdobju parjenja se sulcu barva spremeni v bakreno rdečo. Glava kot začetek telesa je izredno hidrodinamična in omogoča, da lahko sulec plava proti toku tudi v hitrejših tolmunih z večjim pretokom, poleg hidrodinamične glave pa ima sulec tudi veliko repno plavut, ki mu omogočata, da lahko pleni tudi hitrejše ribe. Sulec ima razmeroma velike oči ter dobro razvit okus.
Po nekaterih podatkih doseže preko 150 cm in lahko tehta preko 50 kg, starost pa okoli 15 let (največji ujeti sulec naj bi tehtal 59,6 kg in bil dolg 185 cm, ujeli pa so ga ribiči na Donavi). Sulec naseljuje porečje Donave, kjer je avtohtona vrsta, naselili pa so ga tudi v reke, kjer ima ustrezne življenske pogoje, vendar tam pred vlaganjem ta vrsta ni bila avtohtona. V Sloveniji naseljuje reke Savo, Krko, Ljubljanico, Savinjo, Soro, Kolpo, Dravo, Muro,…
Živi v pasu lipana, podusti in mrene. Sulec doseže spolno zrelost pri dolžini okoli 70 cm. Samci so pri tej dolžini stari tri, samice pa štiri leta. V času drsti sulci zapustijo mesta v reki kjer so preživeli zimo in se pomaknejo v dele reke, kjer hitrost toka doseže okoli 0,6 do 1,0 metra na sekundo ter globino med 30 in 120 centimetri.
Drsti se konec marca ter v začetku aprila. Samci prispejo na drstna mesta praviloma prvi. Samice skopljejo v peščeni in prodnato dno drstno jamico, ki ima lahko v premeru celo 1,5m , v globino pa 40 cm. V jamico odloži samica ikre, ki jih po oploditvi zakoplje. Ob samici so v času drsti prisotni samci, ki ikre oplodijo. Ponavadi prihaja med samci do bojev, dominantni samec pa oplodi ikre, ki jih odloži samica v drstno jamico. Samec ostane v prisotnosti samice do tri dni. Med drstjo odloži samica okoli 1000 iker na kilogram telesne teže. Ikre dosežejo v premeru med 4,5 in 5,5 mm odvisno od velikosti, ki jo doseže samica. Par se po drsti pomakne po toku navzgor kjer si nabere novih moči.
Mladice se izvalijo med 240 in 260 D°, kar pomeni okoli 26 dni po drsti. Po uspešni izvalitvi, zarod z mešičkom le tega porabi, nato pa se pomakne v vodni stolpec, kjer je tok šibak ponavadi ob breg. Mladice se hranijo z zooplanktonom in manjšimi nevretenčarji, v nadaljnem življenju pa je prehrana sulca sestavljena pretežno iz rib, predvsem ciprinidov, seveda pa se na njegovem jedilniku znajdejo tudi salmonidne vrste rib.
Za uspešen lov sulca je treba predvidetvati kje se riba zadržuje. Poleg poznavanja življenskega okolja seveda brez intuicije ne gre. Globoki tolmuni in predeli reke, kjer se v reko zliva potok ali pa se voda na kakšen drug način meša so idealna mesta za lov sulca, saj se v teh delih zadržujejo manjše ribe, ki predstavljajo sulcu vir hrane. Redko zapusti del reke v katerem prebiva, izjema je le drst in zimski čas, ko ponavadi zapusti lovno območje in se preseli drugam zaradi pomankanja hrane. Glede na to, da je sulec teritorjalna riba v svoji bližini ne trpi sovrstnikov. Če večji sulec zapusti svoje bivališče, je ujet ali pogine se na njegovo mesto naseli mlajša in manjša riba iste vrste. Najpogosteje se hrani na mestih, kjer globoka voda prehaja v plitvejši del, torej na prehodu iz hitre v počasnejšo vodo, vendar to ni pravilo. Zadržuje se na mestih ki so težje dostopna, zato moramo ribolovno mesto izbrati tako da bomo ribo spravili iz vode brez večjih težav.
Sulca lovimo ponavadi s priborom za vijačenje in ta mora biti dovolj močan, da lahko zapeto ribo spravimo na suho. Izbrati moramo ustrezno debelino vrvice, ki ponavadi znaša med 0,40 in 0,60 mm. Uporabljamo vabe, ki so primerne za lov plenilskih vrst rib, vendar pa izkušeni sulčarji uporabljajo večje vabe, ki so namenjen izključno lovu na sulca.
Ko poskušamo določiti optimalen čas ribolova moramo imeti pred očmi naravne prehranske navade sulca. Le ta se hrani spomladi in poleti, ko se začne mračiti in ponoči, jeseni in pozimi oziroma, ko se temperatura vode začne zniževati pa se prehranske navade sulca spremenijo in se hrani predvsem zgodaj zjutraj in ob večerih. Pozimi, ko je voda motnejša je priporočljivo uporabljati intenzivneje obarvane vabe. Jeseni je voda toplejša kot pozimi in vsebuje manj kisika, takrat se sulec zadržuje v tolmunih in delih reke kjer ima voda hitrejši pretok, pozimi pa je primeren čas za lov sulca predvsem z blestivko ter tudi drugimi vabami. Praviloma sulec miruje pozimi če se vodostaj reke zniža, ko pa se nivo vode zopet začne zviševati, pri oblačnem vremenu, se premaknejo tudi manjše ribe, posledično se v tem času intenzivneje prehranjuje tudi sulec. Idealne razmere za lov sulca bi bile, ko rahlo pada sneg, ni vetra in se temperatura približuje ničli. 
Seveda pa je treba poudariti da je sulec ogrožena ribja vrsta katere stalež se zmanjšuje, na drugi strani pa je izjemna športno ribolovna riba. Vsi ribiči bi si morali prizadevati, da bi se stalež sulca povečeval. Najustreznejši varstveni ukrep je zavarovanje dela reke, kjer bi nemoteno živele odrasle živali in pa zavarovanje drstišč. Sulec se namreč na drsti vznemiri že ob najmanjših premikih ob vodi. Kjer zavarovanje biotopa ni mogoče, je potrebno intenzivno vlaganje umetno vzrejenih rib.

 

 


Prvi začetki organiziranega ribištva v beli krajini, kar štejemo tudi za ustanovno leto ribiške družine Črnomelj, segajo v leto 1913, ko je bila ustanovljena z namenom organizirat ribiče in uvedbe pravil pri izvajanju ribolova,  ribarska zdruga.

Ribiška družina Črnomelj gospodari v južno kočevsko belokranjskem ribiškem območju z črnomaljskim in viniškim ribiškim okolišem

>>> preberi več


V  viniškem ribiškem okolišu upravljamo z reko Kolpo, revir 3a od jezu v vasi Dol, do jezu v vasi Krasinec. >>> preberi več


Ribnik Mlaka leži v neposredni bližini nekdanjega rudnika rjavega premoga Kanižarica v industrijski coni TRIS Kanižarica.
Območje ribnika je razdeljeno >>>preberi več


 

 ribolovne dovolilnice - nakup

Ribolovne dovolilnice lahko kupite v Bar Leo, pri MADRONIČ, gostinstvo in turizem, d.o.o. v Prelesju, v okrepčevalnici Milič v Adlešičih, na ribniku Mlaka v času odprtja ribnika Nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic RD Črnomel je možen tudi na spletni strani http://www.ribiskekarte.si/rd-crnomelj

 

RIBNIK MLAKA ZAPRT ZA RIBOLOV DO NADALJNEGA

 

 

 

 

POSTANITE ČLAN RD ČRNOMELJ

<<KLIK

Da bi omogočili enostavnejšo vključitev v naše društvo, smo se odločili, da lahko postanete član Ribiške družine Črnomelj brez pristopnine. Izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete na naši spletni stranihttp://www.rdcrnomelj.si/images/pristopna.pdf in jo prinesite osebno na sedež RD Črnomelj ,Ul. 21. oktobra 10 v času uradnih. Pošljete jo lahko tudi po pošti ali na naš elektronski naslov in prejeli boste nadaljnja navodila za včlanitev v naše vrste

 


Ribolovne dovolilnice lahko kupite v Bar Leo, pri MADRONIČ, gostinstvo in turizem, d.o.o. v Prelesju,Gostinstvo in ostale storitve Milič d.o.o v Adlešičih, Turizem na vasi Kapš v Starem trgu ob Kolpi, v gostilni Laterna na Drenovcu pri Vinici,na ribniku Mlaka v času odprtja ribnika Nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic RD Črnomel je možen tudi na spletni strani http://www.ribiskekarte.si/rd-crnomelj

 

Pristopna izjava novega člana  

Postanite član ribiške družine Črnomelj

Ribiška družina Črnomelj je društvo ki ima status društva ki deluje v javnem interesu. Ukvarjamo se z varstvom okolja, rastlin, živali, z izobraževanjem, športnimi tekmovanji in šprtnim ribolovom. Da bi omogočili enostavnejšo vključitev v naše društvo, smo se odločili, da lahko postanete član Ribiške družine Črnomelj brez pristopnine. Izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete na naši spletni strani http://www.rdcrnomelj.si/images/pristopna.pdf in jo prinesite osebno na sedež RD Črnomelj ,Ul. 21. oktobra 10 v času uradnih. Pošljete jo lahko tudi po pošti ali na naš elektronski naslov in prejeli boste nadaljnja navodila za včlanitev v naše vrste. Postali boste polnopravni član Ribiške družine Črnomelj z vsemi pravicami, ki vam pri tem pripadajo.

Več informacij najdete na www.rdcrnomelj.si.

Pokličete lahko tudi tajnika RD na GSM 031 386 068

.  

Zadnje novice

                                                                                                                                    

 

O B V E S T I L O
O   O B N O V I   Č L A N S T V A   Z A   L E T O   2017

Upravni odbor RD Črnomelj je na seji dne 06.10.2016 sklenil, da prične postopek za obnovo članstva in letnih ribolovnih dovolilnic (LRD) za leto 2017 do konca leta 2016.

 • Obnova članstva bo v naslednjih dneh: sobota 07. 01. 2017 od 09 – 11 ure, sobota 14.01. 2017 od 9 – 11 ure in sobota 21. 01. 2017 od 9 - 11 ure.
 • Kasnejši prevzem LRD bo možen le ob uradnih urah zato prosimo, da upoštevate navedene datume in pridete v čim večjem številu, tudi tisti, ki ne lovite do meseca maja.
 • UO RDČ je na svoji redni seji sprejel sklep, da znesek članarine za leto 2017 za vse kategorije ostane NESPREMENJEN. Članarina za polnoletnega člana tako znaša 120 € mladi člani odvisno od starosti 25 oz. 55 €.

 

 • VSAK ČLAN prejme PRI MENJAVI LRD v priložnostno darilo KAPO logotipom RD Črnomelj.

UO RD Črnomelj je sklenil, da članom ribiške družine omogoči pri obnovi članstva za leto 2017 plačilo v dveh obrokih. Priloženo ste prejeli izpisano UPN položnico za plačilo članarine v celotnem znesku. Plačilo lahko izvedete v 2 enakih obrokih vendar v tem primeru izpolnite novo UPN položnico za vsak obrok posebej. Podatke prepišite iz prejete položnice in v rubriki znesek vnesite polovični znesek (primer 1. obrok 60 €, 2. obrok 60 €) Rok plačila posameznega obroka je: 1. obrok do 30.11.2016 in 2. obrok do 31.12.2016, ko mora biti izvršeno celotno plačilo.

Obveznosti za obnovo članstva morajo biti poravnane pred »obnovo članstva oziroma prevzemom LRD«. Pomembno je, da bo poleg drugih podatkov pri izvedbi plačila na položnici napisan sklic na osnovi katerega bomo v RD takoj ugotovili tvoje plačilo.

Za obnovo članstva je vsak ribič dolžan, da ima poravnane obveznosti do RD, potrebno število opravljenih delovnih ur. V primeru nejasnosti je ribič dolžan evidenco ur uskladiti z vodjo izvedbe delovnih akcij. V primeru, da ribič nima opravljenih delovnih ur oziroma jih ima premalo je dolžan neopravljene delovne ure plačati.

Obveznosti pri obnovi LRD za rednega člana/ico RD Črnomelj

Vrednost v EUR

 • Skupaj obveznost za leto 2017

120,00

Od tega:

 

 • Članarina za RD Črnomelj

50,00

 • Letna ribolovna dovolilnica za RD Črnomelj (LRD)

39,50

 • Članarina Ribiške zveze Slovenije (RZS) + Glasilo Ribič

18,5 + 12= 30,5

 • Za otroke do dopolnjenega 12 leta starosti znaša članarina 25 € od tega 6 € za glasilo Ribič
 • Za mladince od dopolnjenega 12 do 18 leta starosti znaša članarina 55 €
 • Mladi člani, ki bodo po 1.1.2017 dopolnili 19 let in imajo status dijakov in študentov z dostavo potrdila o šolanju oz. študiju uveljavljajo znižano članarino 55 € od tega 6 € za glasilo Ribič. Če prej ne zaključijo šolanja oz. študija, se jim ta status prizna do dopolnjenega 25 leta starosti.
 • Izdelava članske izkaznice 5 €
 • Pridruženi člani - članarina, LRD in obveznost do RZS skupaj 110 €.
 • Cena za neopravljeno delovno uro je 6 €
 • Ribič, ki ima letno ribolovno dovolilnico za leto 2016 jo je dolžan skupaj s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo ulova vrniti v RD do sobote 21.01.2017.
 • Apeliramo na člane RD, da namenijo v letu 2015 del dohodnine v višini 0,1% do 0,5%, ki jo plačajo na DURS, za donacijo RD Črnomelj (obrazec dobijo na sedežu RD in tam lahko izpolnjenega oddajo, RD pa ga bo posredovala davčni enoti v Črnomlju).
 • Posebno ribolovno dovolilnico za komercialni ribnik MLAKA bodo člani lahko kupili v mesecu aprilu, ko UO določi nov cenik dovolilnic in storitev.
 • Ob menjavi LRD s seboj prinesite člansko izkaznico, ker bomo z nalepljeno nalepko potrdili članarino za leto 2017.
 • V mesecu marcu 2013 je zbor članov sprejel sklep s katerim se članu, ki v članstvo RD Črnomelj pridobi novega člana, prizna dobropis v višini 10 € pri plačilu članskega prispevka v naslednjem letu - - - IZKORISTITE PRILOŽNOST in med ribiče pripeljite svojega znanca, prijatelja, soseda, otroka itd.

 

Za vse morebitne dodatne informacije, v zvezi z obnovo članstva se obrnete na tajnika, gospodarja, podpredsednika in predsednika RD, (tel. št. so objavljene na spletu RD Črnomelj ali pa se oglasite vsak prvi četrtek v mesecu osebno ali po telefonu v pisarni RD, v času uradnih ur.

 

Lep pozdrav in dober prijem v letu 2017 !

 

 

Črnomelj, 03.11.2016

MP

Predsednik Ribiške družine Črnomelj

 

 

Domitrovič Boštjan

 

 

Končana liga ZRD Bele krajine, Dolenjske in Posavja. Ekipa ribiške družine Črtnomelj katero so sestavljali: Milan Fabjan, Simon Štrbenc, Raztresen , Bojan Levai in Anton Domitrovič, je osvojila tretje mesto. V konkurenci posameznikov je prvo mesto osvojil >>>preberi več

 

Ribolovne dovolilnice lahko kupite v Bar Leo, pri MADRONIČ, gostinstvo in turizem, d.o.o. v Prelesju, v okrepčevalnici Niko MIlič v Adlešičih, na ribniku Mlaka v času odprtja ribnika Nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic RD Črnomel je možen tudi na spletni strani http://www.ribiskekarte.si/rd-crnomelj

 

Nova podoba spletne strani ribiške družine Črnomelj ponuja lažji dostop do novic in dogodkov, ki se nanašajo na delovanje ribiške družine. Sodelujte tudi sami pri obogatitvi spletne vsebine s svojimi fotografijami in prispevki ki jih bomo objavili na spletni strani. Ko nam prispevek ali fotografijo pošljete, se strinjate z objavo poslanega na spletnih straneh http://www.rdcrnomelj.si. Prispevke lahko pošljete na: ZA OBJAVO NA SPLETNI STRANI

 

. RIBE CELINSKIH VODA V SLOVENIJI