Ribnik Mlaka - ...
Gradnja mulde - ribbnik Mlaka

Dobrodošli na spletni strani ribiške družine Črnomelj

Spletna stran je v fazi posodabljkanja


Ribiška   družina Črnomelj gospodari v južno-kočevsko-belokranjem ribiškem   območju z Črnomaljskim in Viniškim ribiškim okolišem, za katera je pridobila s   strani države koncesijo.

Črnomaljski ribiški okoliš

V črnomaljskem okolišu upravljamo z Jelševniškim   potokom s površino 0,17ha, Nerajčico 0,26ha, Obrščico 0,15ha, Paškim potokom   0,42ha, Podturnščico 0,96ha, kateri so zaščiteni R3, rezervati za ohranjanje   avtohtone ribje populacije, v katerih je ribolov prepovedan.

Isto   velja tudi za severovzhodni del ribnika Hrast. V jugovzhodnem   delu ribnika Hrast je ribolov   dovoljen

.Prvi začetki organiziranega ribištva v beli krajini, kar štejemo tudi za ustanovno leto ribiške družine Črnomelj, segajo v leto 1913, ko je bila ustanovljena z namenom organizirat ribiče in uvedbe pravil pri izvajanju ribolova,  ribarska zdruga.

V tem okolišu se nahaja tudi reka Dobličica s 25,2ha vodne površine s   katero upravljamo v celoti. Z reko Lahinjo upravljamo od njenega izvira pa do   Švajgerjeve žage v vasi Vranoviči 26,9ha vodne površine. Meje reke Kolpe v   črnomaljskem okolišu sta most v Žuničih in jez v Krasincu,68,2ha vodne površine.   Tu pa se tudi konča Črnomaljski ribiški okoliš.


 

 

 

Viniški ribiški okoliš


V   viniškem ribiškem okolišu upravljamo z reko Kolpo revir 3a od   jezu v vasi Dol, do mostu v vasi   Žuniči. Ta del reke Kolpe je naseljen tudi z salmonidnimi vrstami (sulec,   potočna postrv, lipan), zato je biti potrebno pri izvajanju ribolova v tem   revirju pozoren na spoštovanje ribolovnega režima RD Črnomlej. (dovoljene vabe).   Dolski potok je zaščiten R3 in je ribolov tam prepovedan.

Ribnik Mlaka


Ribnik Mlaka , leži v neposredni bližini negdanjega rudnika rjavega premoga Kanižarica v industrijski coni TRIS Kanižarica. Območje ribnika je razdeljeno na dva dela. Večji skoraj 1 Ha velik del ima status komercialnega športnoribolovnega ribnika. Ribolov tukaj se izvaja v skladu z ribolovnim režimo kateri velja samo za ribnik Mlako in ga morajo vsi ribiči upoštevati. Drugi del je zavarovan habitat številnih žvalskih vrst, med katerimi prednjačijo kačji pastirji in zelene žabe - velika rega, katere v času mrestenja preglasijo vse okoli sebe.

Pravila ribolova in režim ...

Mančtransport

Stran ureja Studio Ly By masnctransport

Izdelava - urejanje spletnih Strani.

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

RD Črnomelj

Ribiška družina Črnomelj

Ul. 21. Oktobra 10

8340 Črnomlej

RIBNIK MLAKA

Kanižarica 200

Kontakni podatki