RIBIŠKA DRUŽINA ČRNOMELJ

Ribiška družina Črnomelj gospodari v južno kočevsko belokranjskem ribiškem območju z črnomaljskim in viniškim ribiškim okolišem.

Prvi začetki organiziranega ribištva v beli krajini, kar štejemo tudi za ustanovno leto ribiške družine Črnomelj, segajo v leto 1913, ko je bila ustanovljena z namenom organizirat ribiče in uvedbe pravil pri izvajanju ribolova,  ribarska zdruga.

V črnomaljskem okolišu upravljamo z Jelševniškim   potokom s površino 0,17ha, Nerajčico 0,26ha, Obrščico 0,15ha, Paškim potokom   0,42ha, Podturnščico 0,96ha, kateri so zaščiteni R3, rezervati za ohranjanje   avtohtone ribje populacije, v katerih je ribolov prepovedan. Isto   velja tudi za severovzhodni del ribnika Hrast. V jugovzhodnem   delu ribnika Hrast je ribolov   dovoljen. V tem okolišu se nahaja tudi reka Dobličica s 25,2ha vodne površine s   katero upravljamo v celoti. Z reko Lahinjo upravljamo od njenega izvira pa do   Švajgerjeve žage v vasi Vranoviči 26,9ha vodne površine. Meje reke Kolpe v   črnomaljskem okolišu sta most v Žuničih in jez v Krasincu,68,2ha vodne površine.   Tu pa se tudi konča Črnomaljski ribiški okoliš.

Viniški ribiški okoliš

V   viniškem ribiškem okolišu upravljamo z reko Kolpo revir 3a od   ...jezu v vasi Dol, do mostu v vasi   Žuniči. Ta del reke Kolpe je naseljen tudi z salmonidnimi vrstami (sulec,   potočna postrv, lipan), zato je biti potrebno pri izvajanju ribolova v tem   revirju pozoren na spoštovanje ribolovnega režima RD Črnomlej. (dovoljene vabe).   Dolski potok je .zaščiten R3 in je ribolov tam prepovedan.

 

 

Ribnik Mlaka

Ribnik Mlaka, leži v neposredni bližini negdanjega rudnika rjavega premoga Kanižarica v industrijski coni TRIS Kanižarica.

Območje ribnika je razdeljeno na dva dela. Večji skoraj 1 Ha velik del ima status komercialnega športnoribolovnega ribnika. Ribolov tukaj se izvaja v skladu z ribolovnim režimo kateri velja samo za ribnik Mlako in ga morajo vsi ribiči upoštevati. Drugi del je zavarovan habitat številnih žvalskih vrst, med katerimi prednjačijo kačji pastirji in zelene žabe - velika rega, katere v času mrestenja preglasijo vse okoli sebe.

Zaradi prehoda na davčne blagajne NE bo možen nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic od 31.12.2015 do predvidoma do 20.02.2015 na prodajnih mestih. V tem času JE možen nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic RD Črnomelj z plačilom preko računa ali na spletni strani http://www.ribiskekarte.si/rd-crnomelj

Pristopna izjava novega člana  

Postanite član ribiške družine Črnomelj

Ribiška družina Črnomelj je društvo ki ima status društva ki deluje v javnem interesu. Ukvarjamo se z varstvom okolja, rastlin, živali, z izobraževanjem, športnimi tekmovanji in šprtnim ribolovom. Da bi omogočili enostavnejšo vključitev v naše društvo, smo se odločili, da lahko postanete član Ribiške družine Črnomelj brez pristopnine. Izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete na naši spletni strani http://www.rdcrnomelj.si/images/pristopna.pdf in jo prinesite osebno na sedež RD Črnomelj ,Ul. 21. oktobra 10 v času uradnih. Pošljete jo lahko tudi po pošti ali na naš elektronski naslov in prejeli boste nadaljnja navodila za včlanitev v naše vrste. Postali boste polnopravni član Ribiške družine Črnomelj z vsemi pravicami, ki vam pri tem pripadajo.

Več informacij najdete na www.rdcrnomelj.si.

Pokličete lahko tudi tajnika RD na GSM 031 386 068

.  

Zadnje novice

Obnovitev Članstva za leto 2016 
  • Obnova članstva bo v naslednjih dneh:
  • sobota 02.01.2016 od 09 – 11 ure, sobota 09.01.2016 od 9 – 11 ure in sobota 16.01.2016 od 9 – 11 ure.
  • Kasnejši prevzem LRD bo možen le ob uradnih urah zato prosimo, da upoštevate navedene datume in pridete v čim večjem številu tudi tisti, ki ne lovite do meseca maja.
  • UO RDČ je na svoji 5.redni seji sprejel sklep o povišanju zneska članarine za leto 2016 za 10€ za vse kategorije razen za mlade do 12 leta starosti katerim se članarina poviša za 5€. Članarina za polnoletnega člana tako znaša 120€. Odločitev o povišanju je opravičena iz več razlogov.  Nekateri od razlogov so: dolgoročni kredit za zemljišče, stroški koncesije (lahinja, Dobličica, ribnik Hrast in Kolpa), uvedba davčnih blagajn na prodajna mesta DRD in predvidenega davka na nepremičnine.
  • VSAK ČLAN prejme PRI MENJAVI LRD v darilo MAJICO  z logotipom RD Črnomelj.

Zaradi prehoda na davčne blagajne NE bo možen nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic od 31.12.2015 do predvidoma do 20.02.2015 na prodajnih mestih. V tem času JE možen nakup dnevnih ribolovnih dovolilnic RD Črnomelj z plačilom preko računa ali na spletni strani http://www.ribiskekarte.si/rd-crnomelj

 

Nova podoba spletne strani ribiške družine Črnomelj ponuja lažji dostop do novic in dogodkov, ki se nanašajo na delovanje ribiške družine. Sodelujte tudi sami pri obogatitvi spletne vsebine s svojimi fotografijami in prispevki ki jih bomo objavili na spletni strani. Ko nam prispevek ali fotografijo pošljete, se strinjate z objavo poslanega na spletnih straneh http://www.rdcrnomelj.si. Prispevke lahko pošljete na: ZA OBJAVO NA SPLETNI STRANI

. RIBE CELINSKIH VODA V SLOVENIJI