Vabilo na delovne akcije jesen 2018

Ekološka komisija pri RD Črnomelj razpisuje jesenske termine delovnih akcij ob virih ter vodotokih v upravljanju naše ribiške družine.
Akcije se bodo izvajale v naslednjih terminih:
– 21.10.2018,
– 04.11.2018,
– 18. 11. 2018.
Zborno mesto za vse delovne akcije bo pred ribiškim domom na ribniku Mlaka ob 7.30 uri. Posamezna delovna akcija bo trajala 5 ur. Člani ostalih sekcij Vinica ( ribnik Hrast – potrebno uredit okolico ), Stari trg, Adlešiči, Griblje, naj poskrbijo za svoje rajone ter javijo opravljeno delo vodji ekološke komisije do 25.11.2018.
Posebej želim poudariti, da bo vsak udeleženec akcije opravljal delo, ki bo primerno
njegovim fizičnim sposobnostim.
S seboj lahko prinesete tudi svoje delovno orodje ( laksarca, motorka, … ) in zvrhano
mero dobre volje.
Več informacij v zvezi z akcijami dobite pri predsedniku Ekološke komisije, Zoranu
Bukovcu, na tel 041 553 867 po 16. uri. Delovne akcije se udeležite na lastno odgovornost.

Lep pozdrav in dober prijem,

Tajnik RD Črnomelj, Nejc Weiss
Vodja ekološke komisije, Zoran Bukovec